INNOVAATIO

Neri on innovaatioyritys

Nerille tutkimus ja innovaatio ovat perusta kannattavan kasvun mahdollistamiselle ja tulevaisuuden kestävälle muotoilulle. Innovatiivisten tuotteiden lisäksi parannetut prosessit ja älykkäät ratkaisut edistävät merkittävästi yrityksen ja sen asiakkaiden menestystä.

Metallintyöstö oli ja on olennainen tekijä tekniikan, lääketieteen, autoteollisuuden, koneenrakennuksen ja monilla eri teollisuudenaloilla maailmanlaajuisesti. Nerin insinöörit ovat jättäneet pysyvän jäljen tähän tekniikkaan. Kehitämme tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja vuosien kokemuksen ja oman tutkimuksemme pohjalta. Näin varmistamme tulevaisuuden elinkelpoisuutemme, eli kyvyn vastata jatkuvasti muuttuvaan maailmaan.

Lähtökohtana on laaja ymmärrys innovaatioista, joka kattaa kaikki yrityksen ja toiminnot. Meille innovatiivisuus tarkoittaa uusien ja parempien ratkaisujen, myös vallankumouksellisten, etsimistä ja toteuttamista.