KOULUTUSTA JA SOSIAALISTA TOIMINTAA

Vain työntekijät voivat hallita sopeutumista ja sopeutumista globalisaation tuomiin dynaamisiin muutoksiin.

Täydennyskoulutus ulkopuolisten konsulttiyritysten toimesta

Henkilöstön henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi henkilöstöosasto järjestää tarvittavia koulutusohjelmia.

Sosiaaliset aktiviteetit

Järjestämme säännöllisesti toimintaa työntekijöiden toveruuden ja ystävyyden vahvistamiseksi, menestyneiden tiimien palkitsemiseksi, motivaation lisäämiseksi ja tyytyväisyyden lisäämiseksi.