LAATU

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus ovat meille etusijalla. Nerillä työskentelemme kestävästi ja sosiaalisesti vastuullisesti koko arvoketjussa. 

Tavoitteenamme on vastata asiakkaidemme tarpeisiin laadukkailla, innovatiivisilla ja teknisesti edistyneillä järjestelmillä vaarantamatta tulevien sukupolvien kehitysmahdollisuuksia. Olemme aina askeleen edellä lainsäädännön ja asiakkaidemme vaatimuksia

Yrityksen menestys perustuu kokemukseen ja asiantuntemukseen, mutta myös syvälle juurtuneeseen laatujärjestelmään, jota tukee henkilöstön korkea vastuuntunto.

Laatupolitiikkamme suuntaviivat

Jatkuvalla tuote- ja palveluvalikoimaa parantamalla pyrimme lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja lisäämään yrityksen kilpailukykyä.
Palkkaamme korkean ammatillisen ja henkilökohtaisen pätevyyden omaavaa henkilöstöä ja otamme kaikki työntekijät mukaan laatu- ja ympäristöpolitiikkaan

Kaikkien työntekijöiden sitoutuminen ottamaan vastuuta työstään antamalla heille konkreettisia tavoitteita ja myös toimintavapautta.

Pyydä kaikkia toimittajia omaksumaan ja ylläpitämään hyväksyttävä ympäristö- ja laatustandardi.
 
Varmistaaksemme tarkkuuden asiakkaiden vaatimusten täyttämisessä. 

 

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme näkyy ohjeissamme ja ohjaa meitä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, yhteistyössä toimittajiemme kanssa sekä suhteissamme työmarkkinaosapuoliin