HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Nykypäivän globalisoituneessa maailmassa inhimillisellä tekijällä on valtavan tärkeä rooli yritysten selviytymiselle menestyksekkäästi kovassa kilpailutilanteessa. Menestyvä yritys voi säilyttää paikkansa vain tyytyväisillä, motivoituneilla työntekijöillä.
Tämän tietoisuuden myötä henkilöstöosastomme toimii etsiessään päteviä työntekijöitä ja kouluttaen heitä yritykseen.
Nykyaikaisten henkilöstöjohtamisen menetelmien soveltaminen henkilöstön motivaation ja tehokkuuden lisäämiseen on osa yrityksen politiikkaa.

1. Sisäänpääsy

Henkilöstön valinnassa ja palkkauksessa varmistamme, että työntekijä täyttää avoimen työpaikan vaatimukset ja pystyykö hän hankkimaan yrityksen arvot. Ammattipätevyyden lisäksi pidämme erittäin tärkeänä henkilökohtaista soveltuvuuttasi.

koulutusta ja jatkokoulutusta

Filosofiamme on edistää jatkuvaa pätevyyttä. Ei vain lisäämään motivaatiota ja lisäämään tyytyväisyyttä!
Henkilöstön jatkuva koulutus takaa yritykselle pitkän aikavälin menestyksen. Markkinoiden dynamiikka, uudet teknologiat ja toimintatavat sekä muuttuneet liiketoimintaprosessit asettavat aina uusia vaatimuksia ja edellyttävät jatkuvaa henkilöstön pätevyyden sopeuttamista ja siten kaikkien työntekijöiden jatkuvaa pätevöintiä tuoteteknisesti, kaupallisesti ja metodologisesti.
Tekniset ja poikkitieteelliset tutkinnot tulkitsemme urakehityksen sysäyksenä. Tästä syystä pakollisia ja valinnaisia ​​koulutuskursseja tarjotaan heti alusta alkaen, jotta työntekijöille voidaan tarjota parasta mahdollista tukea.

maksu

Maksujärjestelmämme koostuu kolmesta lohkosta,

  • sovittu peruspalkka (peruskuukausipalkka tai peruskuukausipalkka),
  • Tulospalkkio (tulosarviointiin perustuva tulospalkkio, kappaletyö, bonus, ...)
  • Muut palkkion osat (avustukset, ylityökorvaukset...)

Kuukausipalkan lisäksi työntekijät ovat oikeutettuja muihin työehtosopimuksilla turvattuihin tuloeriin: ylityö- ja vuorotyökorvauksiin, palvelujättiläisten lisätyön lisäkorvauksiin, lomarahaan jne.

tunnustaminen

Yritysjohtaminen edistää työntekijöiden ja tiimien jatkuvaa kehittymistä. Nämä kehitystyöt palkitaan.

Parannusehdotuksia:

Kuten kaikki yritykset, työntekijät palkitaan parannusehdotuksistaan. Keskimäärin 80 % kaikista ehdotuksista toteutui vuosittain, koska työntekijät tietävät alueet, joissa voimme parhaiten parantaa