TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Turvallinen työskentely sekä työntekijöidemme terveyden ja ympäristön suojeleminen ovat olennainen osa Nerin yrityspolitiikkaa. Olemme sitoutuneet integroituun ympäristönsuojeluun sekä tuotantolaitostemme suunnittelussa että käytössä.
Tämä sisältää energian ja raaka-aineiden tehokkaan käytön sekä päästöjen ja jätteiden minimoinnin. Energian käytön vähentäminen on edelleen prioriteettimme. Tätä tavoitetta palvelevat erityisesti toimenpiteet maakaasun, paineilman ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi.
Työturvallisuus, terveys ja ympäristö on tiivistetty Neri-johtamisjärjestelmäämme. Olemme ponnisteluillamme osoittaneet kestävän menestyksen.